Info ketenaanpak

De gemeenten zijn verantwoordelijk gesteld voor het opzetten van de Ketenaanpak Valpreventie voor hun inwoners van 65 jaar en ouder die een risico lopen om te vallen. Deze verantwoordelijkheid is vastgelegd in zowel het Integraal Zorg Akkoord (IZA) als het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Om de afspraken binnen het GALA uit te voeren, ontvangen gemeenten financiële middelen via de Specifieke uitkering (SPUK).

Infographic ketenaanpak

Hoe werkt de ketenaanpak

De Ketenaanpak bestaat uit verschillende stappen. Smart Floor kan bij meerdere stappen ondersteuning bieden.

sf-logo
Opsporen

Met de Valrisicotest biedt Smart Floor een snelle, objectieve meting van het valrisico om ouderen met een verhoogd of hoog valrisico op te sporen. Thuiswonende 65-plussers kunnen naar een plek komen waar de Smart Floor ligt (denk aan een buurthuis, fysiotherapiepraktijk of Vitaliteitsdag) en binnen een paar minuten laagdrempelig hun valrisico laten voorspellen.

Gezien de multifactoriële oorzaken die vallen kan hebben is het belangrijk de vervolgstappen van de keten in beeld te hebben.

sf-logo
Evalueren

Zet Smart Floor in als evaluatiemiddel na een interventie zoals een valpreventiecursus, beweegprogramma, het reguliere sportaanbod of individuele fysiotherapie. Door een begin- en eindmeting te doen is het effect van de interventie te meten. Dit geeft de oudere een objectief inzicht in de voortgang en werkt motiverend.

sf-logo
Borgen (periodiek meten)

Door periodiek metingen met Smart Floor te doen kan een persoonlijk dossier in de tijd worden opgebouwd. Een grafiek met metingen geeft inzicht in het verloop van het valrisico en faciliteert dat er op tijd een passende interventie kan worden ingezet of verder onderzoek kan worden gedaan.

Wie zijn de ketenpartners

Buurtsportcoaches, beweegprofessionals, welzijnsmedewerkers en fysiotherapeuten zijn voorbeelden van gemeentelijke ketenpartners in de Valpreventie Ketenaanpak. Deze ketenpartners zetten de mobiele Smart Floor in tijdens bijvoorbeeld Vitaliteits- of Fitdagen in wijkcentra, sportaccommodaties en fysiotherapiepraktijken.

Ketenpartners

Huur de Smart Floor

Het is mogelijk om de Smart Floor een dagdeel of hele dag te huren, voor bijvoorbeeld een Vitaliteitsdag of Fitmeting. De huur is inclusief twee deskundigen die de metingen verrichten en de uitslag ervan bespreken met de gemeten personen. Neem contact op met info@smartfloor.com voor vragen of de beschikbaarheid.

Smart Floor demonstratie of huur

Voorwaarden en mogelijkheden voor het huren van Smart Floor.

Download

Hulpmiddelen voor ketenpartners

Hieronder vindt u de downloads die ketenpartners kunnen gebruiken om de ketenaanpak valpreventie te ondersteunen.

Generiek valrisico paspoort

Een generiek valrisico paspoort die ketenpartners kunnen gebruiken.

Download