De empathische woning

Toenemende vergrijzing en een grotere grijze druk zijn maatschappelijke veranderingen die het Nederlandse zorgstelsel sterk beïnvloeden. Terwijl de zorgvraag stijgt, is er een tekort is aan zorgprofessionals. Technologische innovaties kunnen inspelen op deze maatschappelijke veranderingen en ervoor zorgen dat ouderen langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.

Het doel van ‘De Empathische Woning’ is het ontwikkelen van een concept waardoor ouderen met beginnende dementie langer thuis kunnen blijven wonen. De empathische woning kan deze ouderen ondersteunen en stimuleren in het dagelijkse leven. De technologie past zich volledig aan op de gebruiker en creëert een veilige en comfortabele leefomgeving.

In de Empathische Woning op Industriepark Kleefse Waard in Arnhem is een demonstratiemodel ontwikkeld in samenwerking tussen het HAN-Lectoraat Architecture in Health en verschillende stakeholders, zoals Connective Floors BV / Smart Floor.

De empathische woning