Ketenaanpak Valpreventie ouderen

Sinds 1 januari 2023 zijn gemeenten verantwoordelijk voor valpreventie van de 65-plussers inwoners in hun gemeente.

Gemeenten kunnen in samenwerking met buurtsociëteiten, sportclubs, zorghulpmiddelenwinkels, huisarts- en fysiotherapiepraktijken op diverse locaties in de gemeente Smart Floor inzetten, om de oudere inwoners periodiek te meten.

Als de kans op vallen vergroot, kan bijv. de fysiotherapeut besluiten tot een onderzoek, om na te gaan wat te doen om een valincident te voorkomen. Dit werkt in het voordeel van het welzijn van de ouderen. Uiteindelijk is het doel dat mensen langer, gezond en zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.

Ketenaanpak Valpreventie ouderen