Smart Floor in 010

In januari 2024 zijn in Rotterdam 14 Smart Floors in gebruik genomen. Nicole van der Winden, beleidsadviseur Gezond010: “Met deze Smart Floors kan eenvoudig het valrisico van 65-plusseers’ worden ingeschat. Ook leert onze ervaring dat de Smart Floors een wervend effect hebben en een goede manier zijn om het gesprek over Valpreventie te starten. Een mooie aanvulling op onze Ketenaanpak Valpreventie!"

Smart Floor in 010