Klinische implementatie van de ‘Smart Floor valpreventie applicatie’ bij tanteLouise.

Fysiotherapeuten van tanteLouise kunnen met behulp van een gevalideerde Smart Floor valpreventie applicatie, de valgevaarlijkheid van hun verpleeghuisbewoners automatisch dagelijks monitoren.

Met een ‘valrisico thermometer’ geeft de applicatie aan of ouderen laag valgevaarlijk (groene score) of verhoogd valgevaarlijk zijn (oranje score) of zelf dat er een groot valrisico (rode score) is. 

De Smart Floor valpreventie applicatie geeft aan dat het valrisico van cliënt 47 ‘Orka’ groot is (rode score). 

Jan-Kees van Wijnen, directeur zorg en behandeling van Stichting tanteLouise:

“De slimme vloer voegt op meerdere fronten waarden toe; het helpt medewerkers betere keuzes te maken als het gaat om valpreventie en kan daarmee ook veel leed voor onze cliënten besparen”.

Rudi Dierkx, Specialist Ouderengeneeskunde van Stichting tanteLouise:

“De Smart Floor vormt een objectieve en valide methode om het looppatroon bij oudere verpleeghuisbewoners te analyseren en vandaar uit de mate van valrisico te bepalen en dit ook te vervolgen in de tijd. Zo nodig kunnen dan bijpassende therapeutische maatregelen worden genomen. Het grote voordeel hierbij is dat deze analyse plaats vindt binnen het dagelijkse leven van de bewoner en dat hiervoor geen ingewikkelde laboratorium- of onderzoeksmethoden nodig zijn”.