Smartfloor > Andere Zorgorganisaties

Andere Zorgorganisaties

Smart Floor is zowel operationeel in de eerste en tweedelijnszorg. In geriatrie revalidatie ziekenhuizen, verpleeghuizen, acute PG, fysiotherapiepraktijken en gezondheidscentra.

Organisaties die gebruik maken van Smart Floor zijn o.a. Envida, Archipel Zorggroep, Interzorg, Pieter van Foreest, FysioVision en ForceMed.